СТРОЙКОМ ГРУП

ПРОЕКТИРАНЕ - СТРОИТЕЛСТВО - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Кои сме ние

СТРОЙКОМ е независима фирмена група, която извършва услуги в сферата проектирането,
строителството и недвижимите имоти.

Какво предлагаме

Ние сме се специализирали в проектирането на конструкции на сгради и инженерни съоръжения, както и в строителството и развитието на жилищни и индустриални проекти. Ние предлагаме консултантски услуги
за недвижими имоти от всички асет класи.

Нашите сфери на дейност