Сфери на дейност

Проектиране

Ние извършваме проектантски услуги в сферата на сградното строителство и строителството на инженерни съоръжения и конструкции. Консултантските ни услуги обхващат всички конструктивни теми и въпроси по време на проектирането и строителството, както и оценка на състоянието на конструкцията на вече изградени обекти.

Строителство

Ние предлагаме широка гама от строителни услуги. Извършваме строителни работи на груб строеж, довършителни работи, както и проекти до ключ. Опитът и експертизата ни обхваща строителни и ремонтни работи на жилищни и индустриални сгради. В момента предлагаме нашите строителни услуги само на територията на България.

Недвижими имоти

Ние извършваме консултантски услуги при инвестиции, транзакции и управление на имоти, оптимизация на портфейли и управление на инвестиционни проекти. Ние помагаме на клиенти си да идентифицират оптимални инвестиции, да оползотворят максимално своите имоти, както и да реализират инвестиционните си проекти с желания бюджет, срокове и качество.